| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ஸ்ரீ | | ஸ் | | க்ஷ


ஹர்த்தால்
கடையடைப்பு - hartal - (பெ.) தொழிலாளர் பிரச்சனைக்களுக்கு ஆதரவாக கடையடைப்பு செய்தல்
ஹராம்
இஸ்லாம் மதம் தடைசெய்த - prohibited by islam religion - (பெ.)(இஸ்.)
ஹரிகதை
திருமால் கதைப்பாட்டு - vishnu story with songs - (பெ.)
ஹலால்
இஸ்லாம் மதம் அனுமதித்தவை - sanctioned by islam religion - (பெ.) (இஸ்.) இந்த உணவகத்தில் ஹலால் உணவுகள் மட்டுமே விற்கப்படுகின்றன
ஹவாலா
சட்டத்துக்கு புறம்பாக வெளிநாட்டிலிருந்து பணப்பரிமாற்றம் - illegal money transaction from foreign countries - (பெ.)
ஹஜ்
மெக்கா, மெதினா புனிதப் பயணம் - pilgrimage to Mecca and Medina - (பெ.) (இஸ்.)
ஹாயாக
கவலையற்று - carefree - (வி.அ.) (பே.வ.) உல்லாசமாக, relaxed.
ஹாஜி
ஹஜ் புனிதப் பயணம் முடித்தவர் - one who completed Haj pilgrimage, relaxed - (பெ.) (இஸ்.). எங்கள் ஊர் ஹாஜி சுலைமான் மிகவும் நல்லவர்.
ஹாஸ்யம்
நகைச்சுவை - joke - (பெ.) சிரிப்புத் துணுக்கு, ஆனந்த விகடன் பத்திரிகையில் வரும் ஹாஸ்யங்கள் சிறந்தவை.
ஹிந்துஸ்தானி சங்கீதம்
வட இந்திய செவ்வியல் இசை - North Indian classical music - (பெ.)
ஹேஷ்யம்
ஊகம் - a rough estimate - (பெ.) (பே.வ.) conjecture
ஹைதர் காலம்
பழைய காலம் - bygone era - (பெ.) அந்த ஹைதர் கால வண்டி யாருடையது?
ஹோதா
அந்தஸ்து - status - (பெ.) (அ.வ.) நிலை, தகுதி, பதவி வந்ததும் அவன் ஹோதாவே மாறிவிட்டது, capacity, authority
ஹோமம்
யாகம் - worship with sacrificial fire - (பெ.) புதிய வீட்டில் கணபதி ஹோமம் செய்தார்கள்.
ஹோமியோபதி
நோய் உண்டாக்கும் பொருளின் சிறு அளவை மருந்தாக பயன்படுத்தும் மருத்துவ முறை - homeopathy - (பெ.)